Hĺbkové čistenie a renovácia terasových dosiek

Terasa pred renováciou

Terasa pred renováciou

Terasa po renovácií

Terasa po renovácií

Pred renováciou

Pred renováciou

Po renovácií

Po renovácií

Pred renováciou

Pred renováciou

Po renovácií

Po renovácií

Pred renováciou

Pred renováciou

Po renovácií

Po renovácií

Ukážka

Ukážka

Pred renováciou

Pred renováciou

Po renovacií

Po renovacií

Pred renováciou

Pred renováciou

Po renovacií

Po renovacií

Pred renováciou

Pred renováciou

Po renovacií

Po renovacií

Pred renováciou

Pred renováciou

Po renovacií

Po renovacií

Pred renováciou

Pred renováciou

Po renovacií

Po renovacií